Ta strona używa mechanizmu ciasteczek (cookies). Możesz wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki.
Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji w polityce prywatności. OK, rozumiem
 zaloguj się    zarejestruj się
 
Opinie o nas


Praca w Mediashop

Praca dla handlowca

Wymagania:
- bardzo dobra znajomość branży elektroniki użytkowej

- kreatywność,
sumienność, lojalność
- umiejętność pozyskiwania nowych klientów oraz utrzymywanie stałych kontaktów z naszymi klientami

- otwarcie na nowe strategie
- odporność na stres.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt via e-mail.


Twój partner


Super sprzedawca

 


Udane zakupy !!!


Sklep odwiedziło:
9274836 osób

Regulamin sklepu internetowego mediashop.com.pl

(obowiązuje od 20 grudnia 2014 roku)

I. Podstawowe pojęcia

Sprzedawca – firma MEDIASHOP Marek Kwiecinski z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ulicy Ludygi 2/3/5 wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 10226.

Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: mediashop.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13-ty rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18-tego roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.II. Postanowienia ogólne1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym mediashop.com.pl.

2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez mediashop.com.pl oraz e-mailowo na adres sklep(at)mediashop.com.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.

3. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:

a. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,

b. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.

4. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8 - 16).

5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT.

6. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

a. Telefon – 510 835 855 (koszt zgodny ze stawką operatora)

b. E-mail – sklep (at) mediashop.com.pl

c. Adres korespondencyjny – MEDIASHOP 41-943 Piekary Śląskie, Ludygi 2/3/5

7. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.

8. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

9. Zamówienia realizowane są tylko i wyłącznie na terenie Polski.

IV. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej GLS.

2. Opłata za wysyłkę (ceny w zł.) wynosi:

  • towar do wartości 299,00 zł. - Poczta Polska – 11,00 zł. (po wpłacie na konto bankowe) lub 14,00 zł. (płatność przy odbiorze)

  • towar o wartości równej lub wyższej niż 300,00 zł. - firma kurierska GLS – 21,00 zł. (po wpłacie na konto bankowe)

  • towar od wartości równej lub wyższej niż 300,00 zł. - firma kurierska GLS – 32,00 zł. (płatność przy odbiorze).

3. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

4. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi z reguły 1-2 dni robocze. Na czas oczekiwania składa się = czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin).

V. Formy płatności

1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

- za pobraniem – przy odbiorze przesyłki

- przelewem na rachunek bankowy 74 1140 2004 0000 3902 5366 8258

2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.


VI. Reklamacja

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121).

2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.

7. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

12. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

13. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.

14. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

15. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

16. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w części III ust. 6 pkt d niniejszego regulaminu.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: MEDIASHOP Ludygi 2/3/5 41-943 Piekary Śląskie.

4. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: MEDIASHOP Ludygi 2/3/5 41-943 Piekary Śląskie.

6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.


VIII. Ochrona danych osobowych


1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.


IX. Postanowienia końcowe


1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą: MEDIASHOP Marek Kwiecinski. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu: http://www.sklep.mediashop.com.pl/index.php?strona=44

4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

5. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (http://www.sklep.mediashop.com.pl/index.php?strona=44). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

8. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

CENEO

"Wyrażam zgodę na przekazanie mojego adresu e - mail do Ceneo SA z siedzibą we Wrocławiu oraz na przetwarzanie przez Sklep oraz Ceneo SA moich danych osobowych, w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 )."Wersja 3.0 (Piekary Śląskie, dnia 20 grudnia 2014)


Regulamin sklepu mediashop.com.pl - wersja 2.0 z 19 czerwca 2013 roku - archiwalna (nieaktualna).

REGULAMIN

1. Sklep mediashop.com.pl prowadzony jest przez firmę:

MEDIASHOP Marek Kwieciński

ul. Ludygi 2/3/5

41-943 Piekary Śląskie

NIP: 645-176-53-92, REGON: 240955262, 

wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej

przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie pod numerem: 10226

Nr rej. GIOŚ: E0011159ZKONTO BANKOWE:

BRE S.A. Łódź mBank

Nr konta: 74 1140 2004 0000 3902 5366 8528

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2. Kupującym może być́ pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę.

4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień́ płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

5. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon/rachunek) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność́ przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

7. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.

8. W okresie czternastu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość́.

Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Sprzedający w ciągu pięciu dni dokona zwrotu pieniędzy wraz z należnymi odsetkami.

9. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). W cenę towaru wliczone są koszty gospodarowania odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym http://www.sklep.mediashop.com.pl/index.php?strona=48&). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

10. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

11. Żadne z postanowień́ niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być́ również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

12. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone przed wejściem w życie tych zmian będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

13. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (http://www.sklep.mediashop.com.pl/index.php?strona=44). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

14. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność́ przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć́ wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu mediashop.com.pl, należy je wszystkie wyłączyć́.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

CENEO

"Wyrażam zgodę na przekazanie mojego adresu e - mail do Ceneo SA z siedzibą we Wrocławiu oraz na przetwarzanie przez Sklep oraz Ceneo SA moich danych osobowych, w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 )."Wersja 2.0 (Piekary Śląskie, dnia 19 czerwca 2013)

Regulamin sklepu mediashop.com.pl  - wersja 1,0 z 2008 roku - archiwalna (nieaktualna).


Regulamin sklepu internetowego mediashop.com.pl

Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień w sklepie mediashop.com.pl. Każdy klient jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią i jest każdorazowo związany z jego postanowieniami z chwilą dokonywania zamówienia w naszym sklepie.

I. Informacje ogólne.

1. Właścicielem internetowego sklepu mediashop.com.pl zwanego dalej Sklepem jest Firma "MEDIASHOP" z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Ludygi 2, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miata Piekary Śląskie  pod numerem 10226, zwana w dalszej części regulaminu Firmą "mediashop".
2. Firma "mediashop" jest stroną umowy sprzedaży zawieranej z Klientem i widnieje na fakturze VAT jako sprzedawca zamówionych produktów.
3. Produkty to wszelkie towary, które klient może nabyć w sklepie internetowym mediashop.com.pl
4. Warunkiem dokonywania zamówień w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków i kosztów dostawy.
5. Ceny produktów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT oraz tzw. opłatę KGO).
6. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia, które zaakceptowane jest drogą mailową poprzez sklep. Samo złożenie zamówienia (przyjęcie zamówienie poprzez sklep) nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia. Zamówienie uważa się za zawarte (umowa kupna-sprzedaży) w momencie zaakceptowania zamówienia poprzez sklep, co potwierdzone zostaje drogą mailową (akceptacja zamówienia z podaniem numeru zamówienia).

7. Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe oraz zdjęcia publikowane na stronach sklepu internetowego mediashop.com.pl używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
Zawartość stron internetowych sklepu Sprzedającego mediashop.com.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

8. Na każdy zakupiony towar wystawiamy fakturę VAT lub paragon
9. W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.
 
10. Gwarancja, rękojmia oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.

II. Składanie i potwierdzenie zamówienia.
1. Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia klienta jest prawidłowe wypełnienie przez niego formularza zamówienia i wysłanie go do Firmy "mediashop" przy wykorzystaniu mechanizmów zamieszczonych na stronach sklepu.
2. Składając zamówienie Klient zobowiązany jest do podania aktualnego numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
3. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących informacji przesłanych w formularzu zamówienia Firma "mediashop" zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub zmiany warunków zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji Firma "mediashop" niezwłocznie zawiadomi klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie.
4. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą przyjmowane.
5. Każde złożone zamówienie będzie rozpatrywane do kilku godzin od jego przesłania do Sklepu. Czas ten nie obejmuje czasu potrzebnego firmie realizującej dostawę na dostarczenie przesyłki do domu Klienta. Sklep po wysłąniu towaru może podać sugerowaną datę dostawy produktu, lecz może się ona zmienić z przyczyn niezależnych od sklepu.

III. Formy płatności i dostawa towaru do klienta.
1. Zapłata za zakupiony produkt realizowana jest na 2 sposoby:
a) przelewem z dowolnego banku (wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej),
b) za pobraniem przy odbiorze przesyłki (opcja niedostępna w przypadku wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej) - w niektórych przypadkach wymagamy przedpłaty na konto w wysokości równej wartości wysyłki.

2. W przypadku płatności za pobraniem pieniądze za zakupiony produkt, po uprzednim pokwitowaniu, odbiera upoważniony pracownik firmy realizującej dostawę (kurier lub pracownik poczty). Płatność za pobraniem nie jest dostępna w przypadku wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej. 
3. Przy dokonywaniu płatności przelewem, zaraz po zatwierdzeniu zamówienia do klienta wysyłany jest e-mail ze specyfikacją zamówienia oraz numerami rachunków bankowych Firmy "mediashop", na które należy wpłacić należność za swoje zakupy. Numer konta i dane niezbędne do przelewu dostepne są także w naszym sklepie internetowym w zakładce Dane Firmy. W tresci przelewu prosze wpisywać numer zamówienia. Po wpłynięciu pieniędzy na wskazane konto paczka jest pakowana i wysyłana do Klienta.
4. Dostawa towaru do Klienta odbywa się za pośrednictwem Firmy Kurierskiej GLS lub Poczty Polskiej S.A. Oprócz sprzedaży wysyłkowej sklep umożliwia także odbiór osobisty zamówionego towaru po wcześniejszym umówieniu i zaakceptowaniu terminu przez sprzedawcę w Piekarach Śląskich.
5. Koszty dostawy w wysokości podanej w formularzu pokrywa w całości Klient.
6. Decyzję o formie płatności i dostawy podejmuje Klient podczas wypełniania formularza zamówienia.
7. Szczegółowe zasady dostawy produktów do domu Klienta określają regulaminy firm realizujących dostawę.
8. W przypadku, gdy dostawa zamówionego produktu realizowana jest przez firmę kurierską, Klient zostanie na życzenie powiadomiony o numerze przesyłki, który to numer pozwoli mu na śledzenie miejsca jej aktualnego położenia.
9. Zamówione w ramach Sklepu produkty dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
10. Formalności związane z realizacją zamówienia dokonywane są w miejscu odbioru zamówionego Produktu, a osobą upoważnioną do ich dokonywania jest pracownik firmy realizującej dostawę.
11. Po dokonaniu płatności Klient ma prawo do sprawdzenia przesyłki w obecności przedstawiciela firmy realizującej dostawę. Stanowi to niezbędny warunek do uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, czy okradzenia przesyłki w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.

IV. Zwrot towaru (odstąpienie od umowy sprzedaży).
1. Klient ma prawo, zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, odstąpić od umowy sprzedaży i zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyn. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r)
2. Sklep przyjmie zwrotną przesyłkę wyłącznie w terminie 10 dni od daty doręczenia towaru do Klienta. Klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.
3. Zwracany towar jest dostarczany do sklepu na koszt Klienta. Sklep nie będzie przyjmować żadnych przesyłek za zaliczeniem pocztowym.
4. Do przesyłki należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy z podaniem numeru konta bankowego, bądź adresu. Na zwracanej paczce, w miejscu widocznym należy umieścić numer zwrotu (RMZ) nadany wcześniej przez sklep. 
5. Przesyłka z kompletną zawartością (urządzenie, dołączone do niego inne urządzenia i akcesoria, instrukcje, gwarancja, dowód zakupu, czyli faktura VAT lub paragon wraz ze wspomnianym w punkcie 4. niniejszego paragrafu oświadczeniem i numerem RMZ) nie może nosić śladów używania lub być uszkodzona, dotyczy to także oryginalnego opakowania produktu.
6. W przypadku uznania prawa odstąpienia od umowy sklep zwróci Klientowi pieniądze w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej.
7. Pieniądze za zwrócony produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego lub przekazem na wskazany adres.
8. Koszty dostawy i odesłania produktu nie podlegają zwrotowi.

V. Recykling.

Nr rej. GIOŚ: E0011159Z 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku "O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym" (Dz.U. 2005 Nr 180 poz. 1495, z późn. zm) Kupujący ma prawo zwrócić sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym zakupił nowy towar. Klienci chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie sprzętu na własny koszt na adres siedziby sklepu. Wysyłkę należy poprzedzić wiadomością wysłaną za pośrednictwem poc zty elektronicznej sklep@mediashop.com.pl. Można także skontaktować się z najbliższym Urzędem Gminy, gdzie powinni Państwu wskazać miejsce, w którym można bezpłatnie zutylizować powyższy sprzęt.

2. Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym" (Dz.U. 2005 Nr 180 poz. 1495, z późn. zm) sklep internetowy ma obowiązek poinformować Kupującego o wysokości kosztów gospodarowania odpadami obejmujących koszty zbierania, przetwarzania, recyklingu, albo innego niż recykling procesu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu. Informacja taka uzyskiwana jest od wprowadzających produkt na rynek. Informację na temat wysokości kosztów gospodarowania odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego można znaleźć na stronach internetowych sklepu pod adresem:

http://www.sklep.mediashop.com.pl/index.php?strona=48&wysw=2
3.  Koszty gospodarowania odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego są wliczone w cenę towarów.
4.
Wskazówki dotyczące utylizacji zużytego sprzętu.

Jeżeli urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. „o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kosza na odpady.  Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Wysłużone urządzenie przeznaczone do usunięcia z gospodarstwa domowego nie jest bezwartościowym odpadem.

VI. Warunki i czas gwarancji.
1. Każdy produkt zakupiony w sklepie mediashop.com.pl objęty jest gwarancją producenta, której czas i sposób realizacji zależny jest od produktu.
2. Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na karcie gwarancyjnej producenta, którą klient otrzymuje przy zakupie wraz z rachunkiem oraz na stronach internetowych poszczególnych producentów. W większości przypadków napraw gwarancyjnych dokonuje sieć autoryzowanych serwisów, których adresy podane są na karcie gwarancyjnej.
3. Uszkodzony towar należy dostarczyć do wybranego punktu serwisowego zgodnie z informacjami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej.
4. Niektóre produkty posiadają gwarancję w systemie "door to door", co oznacza, że w przypadku awarii urządzenia Klient kontaktuje się z punktem serwisowym, który wyśle do niego kuriera w celu odebrania uszkodzonego produktu. W ten sam sposób naprawiony sprzęt jest dostarczany z powrotem do klienta.
5. Każdy towar należy dostarczyć razem z kompletem instrukcji, oprogramowania, kabli lub innych dołączonych akcesorii w oryginalnym opakowaniu. W przypadku niedostarczenia całego skompletowanego produktu serwis może wstrzymać realizację naprawy gwarancyjnej do czasu dostarczenia brakujących elementów.                                                              

6. Skutecznym sposobem na zgłoszenie reklamacji jest wypełnienie formularza reklamacyjnego i wysłanie go na adres:

Kontakt

telefon:
(+48) 510-835-855
Fax: (32) 736-27-27
gadu gadu:
8808585
495009
skype:
mediashop-pl Call me!
e-mail:
sklep@mediashop.com.pl

Dane firmy

M E D I A S H O P
ul. Ludygi 2
41-943 Piekary Śląskie
NIP 645-176-53-92
REGON 240955262
Godz. pracy:
Pon. - Pt. 8-16 h

Firma kurierska GLS


Koszt wysyłki

Firma kurierska GLS:

21,00zł. = po wpłacie

32,00zł. = za pobraniem

Poczta Polska*

11,00zł. = po wpłacie

14,55zł. = za pobraniem

*pocztą wysyłamy towary o wartości nie wyższej niż 299,00zł.

O szczegóły prosimy pytać poprzez GG, e-mail, tel.


  Grafika: StudioEfekt.plOprogramowanie: FineShop.pl